Model DN80 typ C-2

Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku
złamania z podwójnym zamknięciem

DN80
  • Zawór kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu
  • Rura trzpieniowa zabezpieczona w przypadku złamania hydrantu przed uszkodzeniem
  • Nominalna wydajność hydrantu: 10dm3/s; przy ciśnieniu 0,2MPa zgodnie z PN-B-02863
  • Tłok hydrantu nawulkanizowany gumą EPDM
  • Pełne zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne i zewnętrzne farbą proszkową epoksydową RESICOAT R4
  • Przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2
  • Ciśnienie nominalne PN10