Model Maxifit

Łączniki RR i RK o dużej tolerancji przeznaczonej
do łączenia rur stalowych, żeliwnych, AC i PCV

od 47,9mm do 349,0mm
  • Uniwersalne złącza rurowe MaxiFit firmy Wiking Johnson stanowią najnowsze osiągnięcie w dziedzinie techniki mechanicznego łączenia rur. Złącza MaxiFit umożliwiają łączenie rur o różnej średnicy z gładkimi końcami. Dzięki temu można uniknąć gromadzenia zapasów. Jedno złącze może służyć do łączenia rur stalowych, azbestocementowych, z żeliwa sferoidalnego, PCV, oraz żeliwa szarego. Typoszereg złącz MaxiFit został zaprojektowany i jest produkowany w systemie zapewnienia jakości zgodnym z normą BS EN ISO 9001 i spełnia wymagania przepisów brytyjskich (UK Water Regulations) oraz specyfikacji na złącza skręcane C.219 American Water Works Association.