Model Króciec FF

DN50-DN600
  • Ciśnienie nominalne PN10/16.
  • Króćce i zwężki z żeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN 545.
  • Materiał: Żeliwo szare w gat. GJL-250 lub sferoidalne w gat. GJS-500-7.
  • Dopuszczenia: Państwowy Zakład Higieny Warszawa
  • Króćce dwukołnierzowe FF są stosowanie w budowie rurociągów wodnych do montażu armatury i łączenia kształtek kołnierzowych.