Model BTB-8

  • Stół pomiarowy jest przeznaczony do przeprowadzania testów wydajności wodomierzy mieszkaniowych zgodnie z normą ISO 4064/3 i normami OIML R49-1. Na stole tym wszystkie procesy są wykonywane automatycznie przez komputer.