Model H7EC

Licznik impulsów elektroniczny

H7EC-N / H7EC-BL
  • DIN 48x24
  • Z możliwością resetu
  • Zasilanie 24V c.a. 50/60 Hz
  • Ciekłokrystaliczny wyświetlacz
  • Cyfrowy czytnik