Model H7CR-A

Licznik impulsów elektroniczny

  • DIN 48x48
  • Z możliwością preselekcji
  • Zasilanie 24V c.a. 50/60 Hz
  • Ciekłokrystaliczny wyświetlacz
  • Cyfrowy czytnik