Model SAF

  • Dostępny w zakresie średnic ½"; ¾" ? 1".
  • Zabezpieczająca przed demontażem przez osoby niepowołane, posiada ośmio-cyfrowy numer seryjny umożliwiający identyfikację, szybki i łatwy montaż poprzez zatrzask.