Model GSD 8-RFM

Jednostrumieniowy suchobieżny - ośmiopozycyjne liczydło
Przystosowany do modułu HYDROLINK bezprzewodowego lub przewodowego

Dn 15-20 mm ATESTY GSD 8-RFM

link strefa branżowa