Model GSD 8

Jednostrumieniowy suchobieżny - ośmiopozycyjne liczydło

Dn 15-20 mm ATESTY GSD 8

link strefa branżowa