Model CMex

Przetwornik poziomu i rozszerzenia M-Bus

Montaż na szynie DIN
  • CMeX 11S oraz 13S są standardowymi przetwornikami poziomu M-Bus dla 64 lub 256 slaves. Mogą być również użyte jako moduły rozszerzenia do rozbudowy sytemu. Urządzenia z serii CMeX S wyposażone są w unikalną funkcję sygnału IR "Przejście przez", pozwalającą na kaskadowe łączenie urządzeń.