Usługi

Pogotowie 24h / 7 dni w tygodniu

W związku z zapotrzebowaniem wodociągów oraz naszą inicjatywą wystartowało Pogotowie w zakresie dostępności towaru na miejscu lub z dostawą. Czynne 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobe.
Zakres asortymentu:
 • wodomierze
 • armatura instalacyjna
 • armatura naprawcza Wodociągowo - Kanalizacyjna

Głównym założeniem Pogotowia to szybkie dostarczenie armatury naprawczej w celu usunięcia awarii na sieci.
Serdecznie Zapraszamy !

Usługi Wod-Kan, Budowlane


Budowa domów drewnianych pod klucz


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kliknij Dobry Dom
Wykonujemy naprawę i legalizację

Wodomierzy:
 • mieszkaniowych
 • domowych
 • przemysłowych
 • hydrantowych
 • sprzężonych


Uwaga ważne !!!


Informacja 1

Wodomierze te poddajemy regeneracji (czyszczenie poprzez piaskowanie, usunięcie kamienia, wymianę zużytych części, zerowanie liczydła oraz malowanie proszkowe) i legalizacji w profesjonalnym punkcie legalizacyjnym zatwierdzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Miar.
Po takim procesie wodomierz jest znowu dopuszczony do użytku z aktualną plombą legalizacyjna ważną przez kolejne 5 lat.

Przykład wodomierza przed i po regeneracji:

regeneracja
Ciepłomierzy:
 • kompaktowe
 • ultradźwiękowe
 • przemysłowe

Ciepłomierze te poddajemy regeneracji przetwornika przepływu (oczyszczenie poprzez piaskowanie, usunięcia kamienia, wymianę zużytych części, zerowanie licznydła oraz malowanie proszkowe), wymianie baterii w przeliczniku oraz legalizacji wszystkich trzech elementów składowych ciepłomierza (przetwornik, przelicznik i czujniki temperatury).

Na wykonaną usługę naprawy i legalizacji standardowo udzielamy 12 miesięcy gwarancji.

Sprawdzenie metrologii

Pozwala na sprawdzenie właściwości metrologicznych wodomierza oraz wykazanie prawdopodobnych przyczyn nieprawidłowości zaistniałych w jego pomiarze.
Zalecamy wykonanie sprawdzenia metrologii jeżeli pojawią się wątpliwości co do wskazań wodomierza. Np. ingerencji osób trzecich (nawiercanie, ściskanie itp.) lub nieumyślnego (niska jakość wody) uszkodzenia wodomierza.

Ekspertyza urzędowa (z załączonym świadectwem)

Podczas ekspertyzy urzędowej podlegają sprawdzeniu właściwości metrologiczne wodomierza. Wyniki uzyskane podczas tego badania zamieszczane są na świadectwie wystawianym przez Obwodowy Urząd Miar. Polecamy wykonanie ekspertyzy urzędowej jeżeli wodomierz miałby posłużyć jako podstawa do roszczeń.

Montaż oraz konfiguracja urządzeń pomiarowych

hydraulik Planując zainstalowanie nowego sprzętu dobrze wziąć pod uwagę fakt, że montażem wodomierza, ciepłomierza lub przepływomierza do ścieków może zająć się tylko profesjonalny hydraulik. Doświadczenie i wiedza instalatora, który wykonał już mnóstwo takich prac to najlepsza gwarancja, że wodomierz lub przepływomierz do ścieków został zainstalowany prawidłowo zgodnie z zaleceniami producenta i nie zawiedzie przez co najmniej 5 lat. Podobnie jest w przypadku ciepłomierzy. Zaopatrzenie się w takie urządzenie to mądre posunięcie eliminujące w znacznym stopniu koszty zużycia ciepła.


Doradztwo i pomoc techniczna

Służymy Państwu profesjonalną pomocą w zakresie:
 • wodomierzy
 • ciepłomierzy
 • przepływomierzy
 • armatury instalacyjnej
 • armatury przemysłowej

Optymalizacja doboru wodomierza

Aby prawidłowo dobrać wodomierz, zgodnie z wymogami obowiązującej normy PN-EN 14151 zaleca się na podstawie spodziewanych w instalacji strumieni objętości wody wybrać wodomierz kierując się typem , klasą obciążeń i wielkością wodomierza podaną przez producenta. Pomiar-Service proponuję dobór wodomierza w oparciu o monitoring przepływów za pośrednictwem wysokiej klasy rejestratora cyfrowego. Opracowanie wyników obejmuje między innymi:
 • postać graficzą faktycznego zużycia wody w okresie monitorowania
 • analizę dobowej krzywej rozbiorów z uwzględnieniem przepływów maksymalnych, średnich i minimalnych
 • opnię techniczną wskazującą zalecaną wielkość i typ wodomierza dla monitorowanego przyłącza


Szkolenia dla kadry instalacyjnej i technicznej

Pomiar-Service chcąc podzielić się zgromadzoną wiedzą organizuje szkolenia w zakresie opomiarowania mediów.
Wychodzimy Państwu na przeciwko proponując sprawdzone rozwiązania poparte wieloletnią współpracą . Kluczową rolę w opracowywaniu planów szkoleń odgrywają ścisłe kontakty z przedstawicielami przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz
spółdzielni mieszkaniowych stanowiące źródło informacji o ich bieżących problemach.

Doradadztwo w doborze promienników ciepła IR

Służymy Państwu fachową pomocą w zakresie doradztwa w doborze promienników ciepła IR, wymagań instalacji elektrycznej, danych technicznych itp. Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą: